God. 6 Br. 3 (2020): Oditor

					##issue.viewIssueIdentification##
Objavljeno: 2020-12-31

Articles

 • ULOGA I ZNAČAJ DILERA (PRODAVACA) NA TRŽIŠTU AUTOMOBILA U REPUBLICI SRBIJI

  Sanja Jelenković, Aleksandar Brzaković, Branko Mihailović (Author)
  7-32
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2003007J
 • ANALIZA STRUKTURNOG KAPITALA KAO KOMPONENTE INTELEKTUALNOG KAPITALA U IKT PREDUZEĆIMA

  Nemanja Lekić, Jelena Vapa-Tankosić, Jasmina Rajaković-Mijailović, Snežana Lekić (Author)
  33-54
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2003033L
 • EKONOMSKI UTICAJ PANDEMIJE KORONA VIRUSA NA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU

  Nikola Radić, Vlado Radić, Mirjana Stevanović (Author)
  55-88
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2003055R
 • EKONOMSKO PRAVNA ANALIZA MEĐUNARODNIH INVESTICIJA

  Vladan Stankovic, Gordana Mrdak, Miloš Miljković (Author)
  89-122
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2003089S
 • ZNAČAJ UVAŽAVNJA INTERNE REVIZIJE U SKLOPU DONOŠENJA ODLUKA TOP MENADŽMENTA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA

  Miloš Jokić (Author)
  123-136
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2003123J
 • ANALIZA ODRŽIVOSTI, DOMETI I OGRANIČENJA EKONOMSKE POLITIKE EVROPSKE UNIJE

  Kristijan Ristić, Nataša Marjanović, Milosav Miličković, Zlatko Kadić (Author)
  137-146
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2003137R