God. 5 Br. 2 (2019): Oditor

					##issue.viewIssueIdentification##
Objavljeno: 2019-08-31

Articles

 • KLJUČNE DETERMINANTE RAZVOJA FINANSIJSKOG SISTEMA

  Milka Grbić (Author)
  7-21
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor1902007G
 • OGRANIČENJA SVOJINE U VIDU SUSEDSKIH PRAVA U RIMSKOM PRAVU

  Milica Župljanić, Mirjana Zorić, Valentina Jovanović (Author)
  22-31
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor1902023Z
 • FISKALNA ODRŽIVOST MAKROEKONOMSKOG SISTEMA ČLANICA EVROPSKE UNIJE

  Aleksandar Živković, Nemanja Pantić, Milovan Rosić (Author)
  32-41
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor1902033Z
 • POSLOVNA ETIKA U FUNKCIJI USPEŠNOG POSLOVANJA SAVREMENIH KOMPANIJA

  Slobodan Rakić, Vladimir Adamović (Author)
  42-57
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor1902043R