God. 9 Br. 2 (2023): Oditor

					##issue.viewIssueIdentification##
Objavljeno: 2023-08-31

Articles

 • PRAVNO TUMAČENJE SAVREMENIH BEZBEDNOSNIH RIZIKA

  Žikica Bardžić, Živanka Miladinović Bogavac (Author)
  1-21
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2302001B
 • ANALIZA FAKTORA RIZIKA FINANSIJSKE I PROFITNE POZICIJE U CILJU UNAPREĐENJA VITALNOSTI SEKTORA ENERGETIKE

  Miroslav Čavlin, Jelena Vapa-Tankosić, Zoran Davidovac, Miloš Ivaniš (Author)
  22-53
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2302022C
 • KOMPARATIVNA ANALIZA DEŠAVANJA NA SVETSKOM TRŽIŠTU NA PRIMERU IZABRANOG PORTFOLIA I VAR METODE

  Danica Cicmil, Pavle Jakšić, Miloš Đaković (Author)
  54-77
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2302054C
 • GODIŠNJI TROŠKOVI DISFUNKCIONALNE FLUKTUACIJE NA PRIMERU PROIZVODNE KOMPANIJE U SRBIJI

  Sandra Barjaktarović (Author)
  78-109
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2302078B
 • ULOGA SUPERVIZORA U OČUVANJU I JAČANJU BANKARSKOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

  Danijela Rakonjac, Krstijan Ristić, Jasmina Šmigić Miladinović (Author)
  110-154
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2302110R
 • UTICAJ LIKVIDNOSTI NA PROFITABILNOST PREDUZEĆA PRERAĐIVAČKOG SEKTORA U R. SRBIJI

  Bojan Stoiljković, Suzana Balaban, Milica Simić (Author)
  155-177
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2302155S
 • PRAVNI ASPEKTI SUPROTSTAVLJANJA SAJBER KRIMINALU U EVROPSKOJ UNIJI -REVIDIRANI RAD DOI: 10.5937/Oditor2301017B Iris Bjelica Vlajić33

  Iris Bjelica Vlajić (Author)
  178-207
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2302179B