God. 7 Br. 2 (2021): Oditor

					##issue.viewIssueIdentification##
Objavljeno: 2021-08-31

Articles

 • MOGUĆNOST PRIMENE BULOVE ALGEBRE U KREIRANJU RAČUNOVODSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA

  Darko Lojaničić, Slaviša Trajković, Svetlana Tasić (Author)
  7-24
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2102007L
 • EKONOMSKA DETERMINISANOST INTEGRACIONIH PROCESA REPUBLIKE SRBIJE

  Milica Simić, Antoaneta Vassileva, Anđelka Aničić (Author)
  83-106
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2102083S
 • VAŽNOST ODRŽIVOG UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA NA PRIMERU TRGOVINSKIH PREDUZEĆA U KRUŠEVCU

  Maja Staletović, Nenad Kojić, Srećko Milačić, Milan Dajić (Author)
  107-132
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2102107S
 • ULOGA DRUŠTVENIH MEDIJA U SAVREMENOM TURISTIČKOM POSLOVANJU

  Jelena Jević, Vladimir Pavković, Goran Jević (Author)
  133-180
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2102133J
 • DOKAZIVANJE U POSTUPKU RAČUNOVODSTVENE KONTROLE

  Milanka Bogavac, Vladimir Todorović, Danijela Karić, Milovan Rosić (Author)
  25-46
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2102025B
 • RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI

  Marko M. Pavlović, Jovanka Popović, Dragan Turnjanin (Author)
  47-82
  DOI: https://doi.org/10.5937/Oditor2102047P