Skip links

Aktivnosti i karakteristike menadžera u funkciji unapređenja strategijskog delovanja preduzeća

Milovan Cvjetković[1], Milena Cvjetković[2], Zoran Jovanović[3], Marija Kalinić[4]

Vidi članak
Rad primljen: 10.11.2020.
Rad prihvaćen: 21.01.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2101007C

Pregledni rad

UDK:
005.322-057.18
005.51
JEL: M53, L25

Rezime:

Rad se bavi analizom uloge aktivnosti i karakteristika menadžera kao faktora unapređenja strategijskog delovanja preduzeća. Istraživanjem je obuhvaćeno 327 menadžera različitih nivoa koji su zaposleni u preduzećima koja posluju na teritoriji Republike Srbije. Korelacionom analizom potvrđene su statistički značajne relacije između posmatranih varijabli aktivnosti i karakteristika menadžera i varijabli strategijsko delovanje.

Ključne reči:komunikacija, inovativnost, fleksibilnost, strategijsko delovanje, konkurentnost

[1] Msc Milovan Cvjetkovć, Tehnička škola, Bulevar vojvode Putnika 7, Beograd, E-mail:
tehnickadositej@gmail.com
[2] Doc. dr Milena Cvjetković, Visoka škola akademskih studija „Dositej”, Bulevar vojvode Putnika 7, Beograd, E-mail: cvjetkovicm@gmail.com
[3] Vanredni profesor, dr Zoran Jovanović, Visoka škola akademskih studija „Dositej”, Bulevar vojvode Putnika 7, Beograd, E-mail: zojo30@yahoo.com
[4] Msc Marija Kalinić, Visoka škola akademskih studija „Dositej”, Bulevar vojvode Putnika 7, Beograd, E-mail: marija.kalinic88@gmail.com