Skip links

Analiza održivosti, dometi I ograničenja ekonomske politike Evropske unije

Kristijan Ristić[1], Nataša Marjanović[2], Milosav Miličković[3], Zlatko Kadić[4]
Vidi članak
Rad primljen:.
Rad prihvaćen:.
DOI: 10.5937/Oditor2003137R

Pregledni rad

UDK:
339.923:061.1EU]:338.22
339.923:061.1EU]:336.02
JEL: G31, H01, H77

Rezime:

Problemi sa kojima se suočavaju velike privrede Evrope poput Nemačke i Francuske, minimalni privredni rast, rekordna nezaposlenost, priliv izbeglica, mala verovatnoća privrednog oporavka zemalja članica, ojačan američki dolar i pojačana kontrola američkih banaka nad svim bankarskim transakcijama širom sveta (radi sprečavanja izbegavanja plaćanja poreza) jesu „globalni” razlozi što je sve manje ulaganja u evropske privrede. Kriza javnih finasnija i kriza zajedničke valute evro već godinama unazad usporavaju ekonomski rast i prospretitet EU.

Ključne reči: ekonomski suverenitet EU, finansijska stabilnost EU, kriza EU

[4]Student doktorskih studija Ekonomskog Fakulteta u Subotici, Segedinski put 9-11 24000 Subotica, R. Srbija, e-mail: milosjokicbl@gmail.com