Skip links

Analiza uloge projektnog menadžera u upravljanju istraživačko-razvojnim projektom

Ivana Jolović M.A.[1], prof. dr Dušan Bobera[2]
Rad primljen: 16.09.2019.
Rad prihvaćen: 12.11.2019.
DOI: 10.5937/Oditor1903038J

Pregledni rad

UDK:
005.331:005.8
005.25
JEL: M12, M54, O22, O32

Rezime:

Savremenu ekonomiju karakterišu brojni i gotovo svakodnevni tehnološki noviteti i izmene u načinu komuniciranja, organizovanja i kontrole. Ove promene neretko su rezultat višegodišnjih istraživačko-razvojnih aktivnosti pojedinaca ili organizacija. Na organizacionom nivou pomenute aktivnosti integrišu se u projekte u okviru kojih se potom angažuju dostupni: finansijski, fizički i ljudski resursi. Uspešnost istraživačko-razvojnih projekata u najvećoj meri zavisiće od performansi menadžera koji njima rukovode – projektnih menadžera. Oni trebaju: obezbediti uslove za neometano istraživanje, voditi računa o projektnom timu i njihovim međuljudskim odnosima, a uz sve to istovremeno posvetiti pažnju finansijskim i vremenskim okvirima projekta. Njihov zadatak, dakle, nije nimalo lak. Cilj istraživanja je da analizira uloge koje projektni menadžeri imaju u upravljanju istraživačko-razvojnim projektima. Metodologija istraživanja obuhvatila je: deskriptivni metod i analizu sadržaja dostupne literature referentnih domaćih i stranih autora u oblasti projektnog menadžmenta. Rezultat istraživanja je potvrđena pretpostavka da projektni menadžeri imaju krucijalnu i višefunkcionalnu ulogu u upravljanju istraživačko-razvojnim projektima.
Ključne reči: projektni menadžer, uloge menadžera, istraživačko-razvojni projekti, menadžment istraživačko-razvojnim projektima.

[1] Ivana Jolović M.A., student doktorskih studija,Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Segedinski put 9-11, Subotica, Srbija, E-mail: ivanajolovic@uns.ac.rs
[2] Redovni profesor, dr Dušan Bobera, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Segedinski put 9-11, Subotica, Srbija, E-mail: bobera@ef.uns.ac.rs