Skip links

Analiza uzroka I posledica korupcije u društvu

Analiza uzroka I posledica korupcije u društvu

Prof. dr Svetlana Ignatijević[1], prof. dr Miroslav Čavlin[2]
Rad primljen: 10.10.2017.
Rad prihvaćen: 11.11.2017

Pregledni rad

UDK:
328.185:33
343.85:343.352

JEL: D73

Korupcija predstavlja jedan od gorućih problema današnjice, bolest koja je zahvatila ceo sistem u svakoj državi. Ovom problemu je potrebno pristupiti sistemski, odlučno i bez milosti. Dokle god korupcija dominira društvom, napretka neće biti. Stoga je predmet istraživanja u radu istraživanje problema korupcije u društvu sa ciljem da sagledamo uticaj korupcije na razvoj društva i države. Zapravo cilj istraživanja je da sagledamo u kojoj meri je korupcija prisutna u društvu, na kojim nivoima, kako bi se identifikovale oblasti i predložile mere za što efikasnije suzbijanje.

Ključne reči: analiza, korupcija, indeks.

[1]Vanredni profesor, dr Svetlana Ignjatijević, Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska ulica br. 2, 21000 Novi Sad, Srbija, E-mail: svetlana.ignjatijevic@gmail.com
[2]Vanredni profesor, dr Miroslav Čavlin, Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska ulica br. 2, 21000 Novi Sad, Srbija