Skip links

Oditor-0613

Pravna zaštita životne sredine u Srbiji

Ivan Milojević

Zaštita životne sredine iziskuje potrebu za normativnim regulisanjem i njenom implementacijom u pozitivnom pravu svake države. Krivično pravo se ne primenjuje sve dok postoje druga sredstva i načini da se neko dobro zaštiti.

Penzijsko osiguranje u Srbiji – statistički aspekt

prof. dr Rosa Andžić

Veliki broj zemalja širom sveta, susreo se sa određenim problemima u funkcionisanju i finansiranju sistema penzijsko invalidskog osiguranja. Mnoge od njih traže najbolja rešenja, jer je reforma sistema penzijsko invalidskog osiguranja jedan od prioriteta države na putu opšte transformacije.

Razvoj ekonomske misli u Srbiji

Dalibor Krstić

Po mišljenju mnogih ekonomista, istorijska škola je više socijalna nego što je okrenuta pojedincu. Ona istražuje zajednicu, društvo. Predstavnici ovog pravca polaze od stava da su sva prava koja čovek ima socijalna, a ne prirodna.