Skip links

Ekonomska determinisanost integracionih procesa republike Srbije

Milica Simić[1], Antoaneta Vassileva[2], Anđelka Aničić[3]

 

Vidi članak
Rad primljen: 09.01.2021.
Rad prihvaćen: 22.04.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2102083S

Pregledni rad

UDK:
339.922(497.11:4-672EU)
JEL: F15, F13

Rezime:

Razmena roba i usluga predstavlja najbitniji domen ekonomske saradnje Republike Srbije sa svetom i od presudne je važnosti za ubrzaniji rast bruto domaćeg proizvoda (a time i očekivane stope rasta privrede i ubrzanijeg društvenog razvoja i porasta životnog standarda stanovništva) u narednom periodu. Polazeći od navedenog, rad analizira stepen uključenosti Republike Srbije u ukupnom svetskom izvozu, njene najznačajnije spoljnotrgovinske partnere, stepen otvorenosti ekonomije i učešće izvoza u bruto domaćem proizvodu za period od 2008. do 2017. godine.

Ključne reči: Republika Srbija, Evropska unija, Evroazijska unija, integracije, međunarodna trgovina

[1]Milica Simić, Asistent, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK univerzitet, Palmira Toljatija 3, Novi Beograd, Republika Srbija, E-mail: milica.simic@alfa.edu.rs
[2]Redovni profesor, dr Antoaneta Vassileva Fakultet za međunarodnu ekonomiju i politiku, Univerzitet za nacionalnu i svetsku ekonomiju, Sofija, Bugarska, Email: antoaneta_vassileva@yahoo.com
[3]Profesor, dr Anđelka Aničić, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Gradski park 2, Zemun, Beograd, Srbija, E-mail: anicican@gmail.com