Skip links

Indexing

Časopis Oditor se nakon ispunjavanja strogih kriterijuma od novembra 2016. godine, nalazi na referentnoj listi The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) što govori o posvećenosti menadžmenta časopisa za dalje unapređivanje kvaliteta radova koji se publikuju.

Cobiss

Takođe, časopis se nalazi na COBISS i Hein Online referentnoj listi.