Skip links

Istraživanje zadovoljstva lokalne zajednice manifestacijom međunarodni vrnjački karneval[1]

Nataša Đorđević[2], Milena Podovac[3], Snežana Milićević[4]

Vidi članak
Rad primljen: 28.11.2020.
Rad prihvaćen: 13.01.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2101101D

Pregledni rad

UDK:
338.48-611(497.11)
338.482:17.023.34
JEL: L83, Z30, Z32

Rezime:

Međunarodni Vrnjački karneval je manifestacija koja se već 15 godina organizuje u Vrnjačkoj Banji. Kao manifestacija koja okuplja veliki broj turista i posetilaca, pored pozitivnih uticaja koji nastaju usled njenog održavanja, treba obratiti pažnju i na stepen zadovoljstva lokalnog stanovništva Vrnjačke Banje zbog njenog održavanja, što je i cilj ovog rada. Pored toga, u radu je ispitano postojanje statistički značajne razlike u stepenu zadovoljstva lokalnog stanovništva zbog održavanja ove manifestacije u zavisnosti od različitih socio-demografskih karakteristika. Primenjen je metod ispitivanja na uzorku od 300 ispitanika.

Ključne reči:Međunarodni Vrnjački karneval, manifestacija, zadovoljstvo, lokalno stanovništvo, Vrnjačka Banja.

[1] Rad predstavlja deo rezultata na projektu III 46006 “Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona”, finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
[2] Asistent, MA Nataša Đorđević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vojvođanska 5A, Vrnjačka Banja, Srbija, Telefon: +381-36-5150024, e-mail: natasa.djordjevic@kg.ac.rs
[3] Docent, dr Milena Podovac, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vojvođanska 5A, Vrnjačka Banja, Srbija, Telefon: +381-36-5150024, e-mail: milena.podovac@kg.ac.rs
[4] Vanredni profesor, dr Snežana Milićević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vojvođanska 5A, Vrnjačka Banja, Srbija, Telefon: +381-36-5150024, e- mail: snezana.milicevic@kg.ac.rs