Skip links

Konkurentska prednost preduzeća na osnovu benčmarking analize poslovanja

Konkurentska prednost preduzeća na osnovu benčmarking analize poslovanja

Nedeljko Prdić M.A.[1]
Rad primljen: 20.11.2017.
Rad prihvaćen: 11.12.2017.

Originalni naučni rad:

UDK:
005.343:334.7 005.642.1

JEL: M31, D41

Osnovni cilj ovog rada je spoznaja elemenata za procenu pouzdanosti konkurentske prednosti preduzeća primenom strategije benčmarkinga. Realizacijom osnovnog cilja rada, otkloniće se dileme i uvažiti preporuke koje će omogućiti spoznaju najvažnijih tržišnih, konkurentskih i drugih faktora koji će omogućiti efikasnost poslovanja. Rezultati istraživanja pružili su pouzdanu osnovu za teorijske analize konkurentske prednosti preduzeća, na kojima se prodaje voće i povrće, na osnovu benčmarking analize poslovanja i objektivizaciju uloge, značaja i efekata benčmarkinga kao konkurentske prednosti. Zaključak je da se primenom benčmarkinga može ostvariti konkurentska prednost u vidu ostvarivanja ekonomskih i komunikacijskih ciljeva.

Ključne reči: benčmarking, efikasnost poslovanja, konkurentska prednost, tržište.

[1]Master Nedeljko Prdić, JKP Tržnice, 21000 Novi Sad, R. Srbija, Telefon: +381 63 500 81 8, E-mail: ekonomistdoo@sbb.rs