Otvoreni pristup

  • Politika otvorenog pristupa

Oditor se izdaje je u režimu tzv. otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj dostupan je korisnicima besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.

Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa na način opisan pod Licenciranje.

  • Arhiviranje digitalne verzije

Sve objavljene sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Narodne biblioteke Srbije i istovremeno polažu u Repozitorijum SCIndeksa – Srpskog citatnog indeksa kao primarnu bazu punog teksta.

  • Naplata troškova autorima

Časopis Oditor ne naplaćuje troškove prijavljivanja ni recenzije ni autorima niti trećim stranama, osim troškova publikovanja (Article Processing Charges, APCs).
Nakon prihvatanja rukopisa, a pre objavljivanja, autori plaćaju iznos od 50.000 dinara/420 EUR na osnovu instrukcije za placanje. Na ovaj način se obezbeđuje momentalan i neograničen pristup punom tekstu članka i primerak stampanog izdanja. Plaćanje ovog iznosa ne garantuje prihvatanje rukopisa i ne utiče na ishod recenzije.

Troškove platnog prometa snosi uplatilac.