Skip links

Brojevi iz 2010.

ODITOR 0110

MENADŽMENT POSLOVNIH SUBJEKATA U PROCESU GLOBALIZACIJE
– prof. dr Slavko Vukša, dr Predrag Jovanović, dr Marjan Mirčevski

KNJIGOVODSTVO I NJEGOV RAZVOJNI PUT
– prof. dr Ivan Milojević, mr Dragan Pejić

POZITIVISTIČKI MONETARNI ASPEKTI UVOĐENJA EUR-a
– mr Dalibor Marković, Damir Nađ

FINANSIJSKI POLOŽAJ SUBJEKATA PRIVREĐIVANJA
– prof. dr Aleksandar Majstorović, Krstić Dalibor, Ilija Kolarski

INTERNE KONTROLE PRIVREDNOG DRUŠTVA
– mr Dijana Božić, mr Srđan Pešić, Božidar Gojković

KOMPARATIVNI PRIKAZ NABAVKI ZA POTREBE ODBRANE NEKIH EVROPSKIH ZEMALJA, IZRAELA I SAD
– dr Predrag Jovičević, mr Milan Kecman, sc Vlada Pajić

FISKALNI MENADŽMENT SISTEMA ODBRANE
– doc. dr Slobodan Marković, dr Marjan Mirčevski, mr Rajko Petrović

VREDNOVANJE RADA I REZULTATA RADA U FUNKCIJI MOTIVISANJA
– prof. dr Boško Nadoveza, Bojan Obrić

RELEVANTNOST POSLOVNE ANALIZE U TRŽIŠNIM USLOVIMA EGZISTRIANJA
– doc. dr Rajko Tepavac, mr Anja Gligić

ULOGA BROKERA U OSIGURANJU
– mr Dijana Božić, Marko Tasić, mr Radovan Damnjanović