Skip links

Poziv za učestvovanje na Međunarodnom kongresu «Revizija»

Poziv za učestvovanje na Međunarodnom kongresu «Revizija»

26.03.2021.

Međunarodni kongres “Revizija” tradicionalno okuplja istraživače sa ciljem da se na formalan i neformalan način sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmene informacije od interesa za ekonomska istraživanja. Kongres će omogućiti transfer znanja između naučnika, kao i između naučnika i predstavnika privrede. Međunarodni kongres “Revizija” je namenjen svim stručnjacima iz oblasti: ekonomije, prava, revizije, energetike, menadžmenta, ekologije, finansija, obrazovanja, građevinarstva, informatike i dr. Program kongresa obuhvata tematske celine i problematiku revizije.
Program kongresa obuhvata tematske celine i problematiku revizije.

Tematske celine:

 • Ekološki menadžment i upravljanje prirodnim resursima
 • Ekonomski modeli i ekonometrija
 • Elektronsko poslovanje
 • Finansije i bankarstvo
 • Ekološka ekonomija
 • Revizija i statistika
 • Monetarna stabilnost
 • Marketing usluga
 • Savremena proizvodnja
 • Ekološki porezi
 • Budžet i javne nabavke
 • Energetika
 • Alternativni izvori energije