Skip links

Pravni aspekti merčendajzinga u sportu

Mario Lukinović[1], Ana Opačić[2], Irena Milojević[3]
Vidi članak
Rad primljen: 11.02.2020.
Rad prihvaćen: 08.06.2020
DOI: 10.5937/Oditor2002063L

Pregledni rad

UDK:
659:796(497.11)

Rezime:

Sport je u poslednjih trideset godina pretrpeo značajnu transformaciju od sredstva za zadovoljavanje potrebe za fizičkom aktivnošću, afirmacijom ili takmičenjem sa drugima do izuzetno profitabilne privredne grane. Razvoju sporta pogodovao je razvoj masovnih medija u pogledu kreiranja planetarnih sportskih idola. Potrošači su danas izloženi agresivnoj marketinškoj politici, te prezasićenost informacijama proizvođači pokušavaju da prevaziđu eksploatisanjem prepoznatljivih simbola s kojima potrošači žele da se identifikuju i to putem emocionalnog pozicioniranja proizvoda. Autori u radu ukazuju na značaj mechandisinga kao i svih specifičnosti koje on manifestuje primenom u sportu, sa posebnim osvrtom na pravni okvir i instrumente daljeg prenosa prava i zaštite istih.
Ključne reči: merčendajzing, ustupanje prava, sport, marketing, Srbija.

[1] prof. dr Mario Lukinovic, Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd, Srbija
[2] prof. dr Ana Opacic, Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet “Union Nikola Tesla”, Beograd, Srbija
[3] Irena Milojevic, Institut primenjenih nauka, Lomina 2, Beograd, Srbija