Skip links

Prikupljanje i dokumentovanje revizijskih dokaza

Ivan Milojević[1], Milan Mihajlović[2], Nemanja Pantić[3]
Vidi članak
Rad primljen: 23.03.2020.
Rad prihvaćen: 12.06.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2002077M

Pregledni rad

UDK:
657.62/.63
JEL: G19, H19, H29

Rezime:

Potreba za konstantnom kontrolom finansijskih sredstava i sa njom povezanim finansijskim izveštajima je proces koji pred sobom postavlja značajne izazove. Oni se ogledaju kako u pravilima tako i u različitom metodološkom pristupu čija implementacija zavisi od mnogo faktora, u prvom redu od znanja i iskustva revizora koji svoja znanja i iskustva prenose na ostale. Jednom usvojen izveštaj ne sme imati elemente rigidnosti, jer eventualne korekcije u perspektivi mogu ukazati na nedostatke prethodnih.
Da bi izveštaji revizora bili adekvatni, komunikacija revizora sa subjektima revizije, odnosno njenim predstavnicima mora biti adekvatna. O načinima komunikacije i prikupljanja podataka će biti reči u samom radu. Pouzdanost dokaza koje revizori prikupljaju zavisi od načina prikupljanja podataka što će takođe biti jedna od razmatranih pitanja u radu. Primena raznih metoda testiranja interne kontrole zavisi od uslova njihove primene.
Ključne reči: revizija, finansije, izveštaji, revizor.

[1] Ivan Milojević, redovni profesor, Vojna akademija, Beograd, Ulica Pavla Jurišića Šturma br 33, tel. 0692702697, e-mail: drimilojevic@gmail.com, ORCID ID (http://orcid.org/0000-0003-3653-33477)
[2] Milan Mihajlović, docent, Vojna akademija, Beograd, Ulica Pavla Jurišića Šturma br 33, tel. 0643021951, e-mail: milan.mih83@gmail.com, ORCID ID (http://orcid.org/0000-0002-4975-9742)
[3] Nemanja Pantić, asistent sa doktoratom, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vojvođanska 5A, tel. 0612058758, e-mail: nemanja.pantic@kg.ac.rs, ORCID ID (http://orcid.org/0000-0003-0030-6950)