Skip links

Razvoj malih I srednjih preduzeća u Srbiji

Marko M. Pavlović[1], Jovanka Popović[2], Dragan Turnjanin[3]

 

Vidi članak
Rad primljen: 01.04.2021.
Rad prihvaćen: 26.07.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2102047P

Pregledni rad

UDK:
658.114(497.11)

Rezime:

Rad predstavlja analizu stavova menadžmeta ili menadžment tima preduzetnika u Srbiji, koji se odnose na ispitivanje stavova u vezi inovacija u budućnosti. U radu je korišćen upitnik koga su autori koncipiralina osnovu već postojećih istraživanja i prilagodili ga ovom istraživanju. Istraživanje je spovedeno na teritoriji cele Srbije. Ukupan broj ispitanika u Srbiji je 50.

Ključne reči: mala i srednja preduzeća, inovacije, istraživanje i strategija

[1]M.A. Marko Pavlović, doktorand, Fakultet za poslovne studije i pravo, Jurija Gagarina 149a, 11000, Beograd, Republika Srbija, Email: markopavlovic251019822@gmail.com
[2]Vanredni profesor, dr Jovanka Popović, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija, E-mail: jovanka.popovic@famns.edu.rs
[3]vanredni profesor, dr Dragan Turnjanin, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija, E-mail: dragan.turnjanin@famns.edu.rs