Skip links

Revizija rashoda u preduzeću

Revizija rashoda u preduzeću

Dipl. ekon. Joao Kaputo[1], Dr Slobodan Stanojević[2]
Rad primljen: 19.11.2017
Rad prihvaćen: 12.12.2017

Pregledni rad

UDK:
658.141 657.213

JEL: D22

Revizija nabavki je veoma značajna ekonomska kategorija. Suština celokupnog procesa revizije nabavki je da se vlasnici upoznaju sa postojećim odlivom kapitala i sa njegovom opravdanošću. Sve je ovo potrebno da bi se rashodi smanjili na najmanju moguću meru. Takođe, ovim postupkom se može utvrditi i zakonitost poslovanja privrednih subjekata. Ako se želi postići pravi efekat pri realizaciji revizije nabavki neophodno je pridržavati se propisanih zakonskih normi uz primenu standardizovaih metoda i tehnika.

Ključne reči: rashodi, revizija, preduzeće, kapital.

[1]Dipl. ekon. Joao Kaputo, Ministarstvo odbrane Republike Angole, Rua 17 de Setembro, E-mail:joao.kaputo@gmail.com
[2]Dr Slobodan Stanojević, Visoka škola modernog biznisa, Beograd.