Skip links

Revizija svrsishodnosti javnih nabavki budžetskih korisnika

Revizija svrsishodnosti javnih nabavki budžetskih korisnika

Dragana Duin[1], Dalibor Krstić M.Sc.[2], dr Branko Nešić[3], dr Nenad Kaluđerović[4]
Rad primljen: 01.11.2017
Rad prihvaćen: 22.11.2017

Originalni naučni rad:

UDK:
658.141 657.213

JEL: H57

I pored značajnih rezultata, koje je postigla institucija državne revizije (DRI) u domenu utvrdjivanja pravilnosti poslovanja i istinitosti finansijskih izveštaja budžetskih korisnika, reviziji svrsishdonosti je dato znatno manje pažnje, što ukazuje na neophodnu potrebu da se pristupi izradi metodologije ove discipline, kao i tehnika njene primene. Ovaj prilog predstavlja pokušaj da se u postupku revizije javne nabavke primeni tehnika pronalažanje skrivenih znanja-implicitna znanja (Data mining-DM) i da se ilustruje značaj razvijanja tehnika ocene svrsishonosti korišćenih budžetskih sredstava na primeru javnih nabavki.

Ključne reči: javne nabavke, revizija svrsishodnosti, data mining.

[1]Dragana Duin, Univerzitet za poslovne studije, Ulica Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH
[2]Dalibor Krstić M.Sc., Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija
[3]Dr Branko Nešić, Univerzitet za poslovne studije, Ulica Jovana Dučića br. 23a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
[4]dr Nenad Kaluđerović, Sofitel oditor doo, Ulica Pante Tutundžića br. 44, Novi Beograd, Srbija