Skip links

Uloga i značaj dilera (prodavca) na tržištu automobila u Republici Srbiji

Sanja Jelenković[1], Aleksandar Brzaković[2], Branko Mihailović[3]
Vidi članak
Rad primljen: 12.09.2020.
Rad prihvaćen: 27.11.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2003007J

Pregledni rad

UDK:
339.187:[338.45:629.33(497.11)
347.712
JEL: D40, L62

Rezime:
Automobili su naisofisticiraniji masovno proizvedeni proizvodi i rezultat su dugogodišnjih istraživanja i razvoja. Zbog takve prirode, tehnološki razvoj automobila je, uopšte, nepredvidljiv. Čak i kada ispunjavaju očekivanja, prihvaćenost od strane potrošača varira od jednog tržišta do drugog. Tržišta potrošnih dobara se sastoje od kupaca koji žele da troše ili imaju određene koristi od kupljenog proizvora i koji ne kupuju proizvod u cilju stvaranja profita, kao glavog cilja, već radi zadovoljenja sopsvenih potreba. Uloga dilera u automobilskoj industriji ima sve veći značaj na obim proizvodnje tako i na modele automobila. Bez njihovog prisustva postavlja se pitanje plasmana proizvoda, cene proizvoda kao i marketinških aktivnosti. Strategija samog proizvođača odnosno dilera je od izuzetnog znatača, kako preduzeće stvara vrednost i na koji način ostvaruje konkurentsku prednost dok izvori troškovne prednosti zavise od strukture date industrije.

Takođe, od ključnog značaja za auto industnju je i lanac snabdevanja rezervnim delovima. Cena je strategijska i taktična promenljiva kojom se utiče na ostvarenje obima prodaje. Cilj rada predstavlja ispitivanje značaja uloge dilera za tržište automobila u Srbiji.
Ključne reči: automobili, dileri, tržište, potrošač.

[1] Doktorand, Sanja Jelenković, MA, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, R. Srbija, sanja.jelenkovic8@gmail.com
[2] Docent, dr Aleksandar Brzaković, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, R. Srbija, aleksandar.brzakovic@mef.edu.rs
[3] Vanredni profesor, viši naučni saradnik, dr Branko Mihailović, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, R. Srbija, branko.mihailovic@mef.edu.rs