Uputstvo za autore

Dostavljanje radova za časopis koji su uređeni prema datom uputstvu vrši se na sledeći način:

Elektronskom poštom na e-mail: casopis@oditor.rs i popunjavanjem izjave o originalnosti rada.

Takodje, ovde možete naći i proces recenzije rada.

Naknada za publikaciju

Časopis ne naplaćuje naknadu za prijavljivanje i pregled. Kada se članak prihvati za objavljivanje, autori moraju platiti 50.000 dinara.