Skip links

Uputstvo za pripremu rada

Dostavljanje radova za časopise koji su uređeni prema datom uputstvo vrši se na sledeći način:

Elektronskom poštom na e-mail: cefi@cefi.edu.rs

Takodje, ovde možete naći i proces recenzije rada.

U prilogu je neophodno dostaviti izjavu o originalnosti rada.

Naknada za publikaciju

Časopis ne naplaćuje naknadu za prijavljivanje i pregled. Kada se članak prihvati za objavljivanje, autori moraju platiti 30.000 dinara.